Εκκλησιαστικά.

Εδώ θα επιμένουμε στην μοναδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.