Ανακομιδή των αγίων λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου.Κοινοποίηση  από viber εν Χριστώ αδελφού. 
-------
Την 16/3η Νοεμβρίου εγκαίνια του ναού εν τη Λύδδη και ανακομιδή και κατάθεσης εν αυτών των λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

\"Ἐν θαλάσσῃ με πλέοντα, ἐν ὁδῷ με βαδίζοντᾳ, ἐν νυκτὶ καθεύδοντα περιφρούρησον, ἐπαγρυπνοῦντα διάσωσον, παμμάκαρ Γεώργιε, καὶ ὁδήγησον ποιεῖν, τοῦ Κυρίου τὸ θέλημα, ὅπως εὕροιμι, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης τῶν ἐν βίῳ, πεπραγμένων μοι τὴν λύσιν, ὁ καταφεύγων τῇ σκέπῃ σου.\"

Αφού  η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα πήγε να προσκυνήσει στη Λύδδα τον τάφο του Αγίου Γεωργίου και της μητέρας του Πολυχρονίας. Αποφάσισε λοιπόν να κτίσει και εκεί ένα ναό. 
Όταν τελείωσε ο ναός ανεκόμισαν το σεπτό λείψανο του Αγίου και το βρήκαν ανέπαφο, ολόκληρο,  άφθαρτο μέσα σε δυνατή και άρρητη ευωδία, ενώ από τον τάφο αναπηδούσε κυματιστά μια θεία λάμψη. Όλοι σταυροκοπήθηκαν , γονάτισαν να προσκυνήσουν, δοξάζοντας τον Κύριο για τον Άγιο Τού. Ευλαβικά τον σήκωσαν ψηλά και τον λειτάνευσαν και το λείψανο έλαμψε σαν ήλιος πάνω από τους πιστούς. 
Τοποθέτησαν τον πολυτίμητο αυτό θησαυρό κάτω από την αγία Τράπεζα μέσα σε πολύτιμη θήκη και έκαναν τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς ναού μ’ αυτή την κατάθεση του ιερού λειψάνου του Μεγαλομάρτυρα. Αυτό το γεγονός εορτάζουμε κατά παράδοση την 3η Νοεμβρίου. Το σεπτό σκήνωμα του αγίου Γεωργίου έμεινε ακέραιο και ευωδιάζον για πολλά χρόνια ως μυροθήκη του Αγίου Πνεύματος. Πάμπολλα, από τότε, και παράδοξα θαύματα και ιάσεις γίνονται στους πιστούς που προσκυνούν και επικαλούνται τον άγιο με πίστη και αγάπη. Το όνομά του έγινε πασίγνωστο και η χάρη των θαυμάτων του έφτασε ίσαμε τα πέρατα της οικουμένης. Και έγινε ο αγιόλευκος και υπερθαύμαστος Μάρτυς· ο μέγας και κοινός ευεργέτης «πάντων τῶν Χριστιανῶν», αλλά και «πάσης τῆς οἰκουμένης»· ο «ῥιζοτόμος τῆς τῶν δαιμόνων θρησκείας» και ο «φυτοκόμος τῆς Τριάδος λατρείας». Και η αγάπη του φτάνει, πλούσια και απρόσκλητη, παντού· ακόμα και εκεί όπου δεν υπάρχει Χριστιανός. (προώθηση από άλλη ομάδα). 
Πάτερ Ισαάκ Χρόνια Πολλά Ευλογημένα, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ο Άγιος Γεώργιος να μας σκεπάζει όλους, ιδιαίτερα στις μέρες που διανύουμε.