Άγιος Χριστοφόρος. Χειροποίητο με μηχάνημα. Για αμάξι. Διαστ. 6 επί 4.Τιμή 10 ευρώ.