Σταυρός λαιμού

Σταυρός λαιμού με δάκρυ Παναγίας. Διάμετρος 20 εκατ. Περιφέρεια 60 εκατ.