Κατάθλιψη.

Στις μέρες μας η κατάθλιψη πήρε μεγάλη έκταση.Η  απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό οδήγησε σε ασφυκτικά αδιέξοδα.
Οι επί μέρους αιτίες της δύσκολης αυτής ψυχικής κατάστασης είναι πολλές.
Οι πράξεις της ζωής   οδηγούν ή στις οδυνηρές συνέπειες της αμαρτωλής πτώσης ή  θα μας αναπτερώσουν ψυχικά.
<<Εκάστη ουν πράξη ή επί τα κάτω ημάς κατάγει βαρύνουσα ημάς,δια της αμαρτίας ή επί τα άνω κουφίζει πτερούσα ημάς προς τον Θεό.>>. Αγ.Βασίλειος,σελις.312.Πατρ.Migne  τόμος 29.

Όλους ο Θεός μας καλεί στην αγάπη Του,αλλά ποτέ με βία.

Πώς να παλέψει την ζωή ο άνθρωπος χωρίς τον μόνο αληθινό Θεό,τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό;

Χριστός Ανέστη είναι το κυρηγμά μας.
<<Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός και εις το πρωί αγαλλίασης>>.
Στον Σταυρό οι μαθηταί θρηνούσαν,αλλά το πρωί υψώθηκαν στους ουρανούς όταν γνώρισαν την Ανάσταση του  Ιησού.

<<Μακάριοι γαρ οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.Μακάριοι οι κλαίοντες, ότι αυτοί γελάσουσιν>>.

Το στόμα του Χριστού μας είναι κατάμεστο από εκφράσεις αισιοδοξίας όταν απευθύνεται στους αγαπώντας αυτόν .
Η  οργή Του και ο θυμός Του  είναι  το νυστέρι και η τομή για να φύγει το πίον της ψυχής μας.

<<Κύριος εγενήθη βοηθός μου >>.

Όταν λησμονούμε τον Θεό ακολουθεί ο ψυχικός πνιγμός .
Έχε τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι,έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης.
Ο Θεός άλλοτε αποκαλύπτεται και άλλοτε κρύβεται.Μας εγκαταλείπει .Ο  Άγιος γέροντας Σωφρόνιος μίλησε για την Θεοεγκατάληψη .
Την  Θεία παιδεία την επιδέχονται
οι αγαπώντες  αυτόν.

Πρέπει να υπολογίζουμε στον αγώνα του πνεύματος και τις ενέργειες του διαβόλου.

Η ζωή  έχει τις λύπες και τις χαρές της.Στις όσες αποτυχίες μας ο χώρος του νου στενεύει.Δεν βρίσκουμε την δύναμη να τις φιλοσοφίσουμε και κυρίως να τις πνευματοποιήσουμε, διότι νεκρώνεται ο νους μας.Περιορίζεται.Δεν βλέπει μακριά.Τα μετά.Την αγκαλιά του νεογέννητου.Το  αθώο βλέμμα του μωρού.Τους καρπούς της δοκιμασίας.
Την  στεναχώρια όταν την κρατάμε με μέτρο δεν την φοβόμαστε.Να μην γίνει όμως λύπη.Μετά θα έλθει η ανεξέλεγκτη θλίψη,η κατάθλιψη και μετά η απελπισία.

Ο απελπισμένος θέλει δίπλα του άνθρωπο .
Η κατάθλιψη θέλει κοντά της ανθρώπους.
Στην ζωή αυτή θλιμμένους έχουμε πολλούς.Στην μετά θάνατο ζωή μας δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Ας αγαπήσουμε,ας βοηθήσουμε,ας αλλάξουμε ζωή.Ίσως αύριο να έλθουν τα πάνω κάτω και στην δική μας αυλή.Οι μέρες που ζούμε μας θέλουν θερμούς αδελφούς όχι μόνο στα λόγια,αλλά και στα έργα.