Το Άγιο Πνεύμα.

Το Άγιο Πνεύμα λυπάται όταν δεν προσπαθούμε να βρούμε την δύναμη να πούμε ένα ευλόγησαν όταν σφάλουμε.

Το τσιγάρο το διώχνει από κοντά μας.

Τα  ανίερα σαρκικά,η επιδειξιομανία,οι καταχρήσεις στο αλκοόλ,στις παρέες,στα ξενύχτια και αλλού.

Η περιφρόνηση των αγίων μας νηστειών.

Η αδιαφορία μας στις κοινωνικές αδικίες.

Η λαιμαργία,η οργή,ο θυμός,η κατάκριση.

Η συνείδηση μας μιλάει.

Πόσες φορές δεν την φιμώσαμε;

Σήμερα;Το λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιο;