Ομολογία πίστεως ηγουμένου Παρθενίου Ι. Μ. Αγ. Παύλου