Νόημα ζωής.

Δύο παιδιά δισλεκτικά σε ξεχωριστά θρανία και από ξεχωριστά σχολεία.

Περιφρονημένα από τους συμμαθητές. 

Πληγωμένα από την κοινωνία. 

Συναντιούνται  αργότερα ... Αγαπιούνται. 

Ό κοινός πόνος  στον γάμο τους γίνεται  αίρωτας. 

Οι ανέραστοι συμμαθηταί ποιά τύχη είχαν; 

Όποια τους έστρωσαν οι γονείς; 

Κατάλαβαν στην εφηβεία τους τα λάθη της παιδικής ηλικίας; 

Ίσως να μη φταίνε μόνο αυτά. 

Όλοι ας φτιάξουμε το μέλον μας. 

---------

Πολιτική είνα το να ασχολείσαι με τα κοινά. 

Η ιδιοτελής πολιτική  οδηγεί στο ενέλπιστο μέλον.