Το Ουκρανικό σχίσμα.

https://www.ethnos.gr/sites/default/files/images/2019/10/dikaio1111.pdf