Η Ελληνορθόδοξη οικογένεια.

Το σημερινό ψευτορωμαίικο προσπαθεί να αποϊεροποιήσει την οικογένεια. Στην Γ τάξη Γυμνασίου ο φιλόλογος θα μιλήσει για γονέα Α και γονέα Β. Ο γάμος από μυστήριο μέγα κατήντησε για πολλούς ψευτορωμιούς συμβολαιογραφική πράξη. Ο συνειδητός Έλληνας δεν παρακολουθεί με απάθεια τα αντίχριστα νομοσχέδια. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης έλεγε:
«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν>>.
Όσο θα υπάρχει η παραδοσιακή  Οικογένεια θα αντέχει και η Πατρίδα.Είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Η Οικογένεια είναι θεσμός Θεόσδοτος, ιερός, άγιος και ακατάλυτος. Στήριγμα καταφύγιο και λιμάνι των μελών της που συνυπάρχουν θυσιαστικά,με ανιδιοτέλεια και αλληλοκατανόηση.
Η Ελληνική οικογένεια  παραμένει ελπιδοφόρος, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν δάσκαλοι, γιαγιάδες και παππούδες που μεγάλωσαν τα Ελληνόπουλα με το Ευαγγέλιο, με τους αγίους και  τους ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας, του 21 και της νεώτερη ιστορίας.
Όσο κι αν τα διαδυκτιακά παράσιτα και τα εθνοκτόνα κανάλια (ΜΜΕ) με τις συρρήνες τους προσπάθησαν να ισοπεδώσουν  τις αξίες των νέων μας, η διάθεσή τους για τεκνοποίηση  και ποιοτικές εσωτερικές σχέσεις παραμένει αρκετά μεγάλη . Ακόμα και τα διαζύγια άρχισαν να υποχωρούν. Οι αντοχές τους όμως θέλουν βοήθεια. Η Εκκλησία και το κράτος θα έπρεπε να βοηθήσουν περισσότερο τα νέα  ζευγάρια.

Μέσα από την οικογένεια θα  ανανεώνεται ο κλήρος και ο μοναχισμός.
Οι ανίερες <<οικογένειες>> πρέπει να παραμένουν περιθοριοποιμένες διότι  η πατρίδα μας πρέπει να μείνει όρθια.
Οι σημερινοί Μαραθονομάχοι και οι Μακεδονομάχοι είναι οι Έλληνες του ΌΧΙ στους νέους εισβολείς.
Η Ελληνίδα μάνα να διαφυλάξει το χάρισμα της μητρότητας, διότι δι'αυτής σώζεται ο κόσμος. Εμπνέεται η πατρότητα και  έτσι  θα γενά η Ελληνορθόδοξή Ελλάδα μας αγίους και ήρωες.
Όχι στο ψευτορωμαίικο.
Νυν υπέρ πάντων αγών. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
Οι Έλληνες δεν καταπατούν  ποτέ Ιερά και Όσια. Αγωνίζονται υπέρ Βωμών και Εστιών.