Οι αληθινές ετικέτες.

Δεν είναι καθόλου εύκολο πολλές φορές η πιστοποίηση του αληθινού. Αυτό παρατηρείται δυστυχώς και στο Αγιορείτικο εργόχειρο. Όταν όμως θελήσεις την αλήθεια την μαθαίνεις.