Είμαστε μακάριοι.

Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. Ιω. 20 29 είπε ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά.

Ποιοί είναι αυτοί;
Είμαστε εμείς, τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας που ζούμε το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου.
Φοβερό!
Ο Θωμάς τον  αναγνώρισε με τις σωματικές του αισθήσεις. Εμείς είμαστε μακάριοι διότι τον ψηλαφούμε με τις αισθήσεις της ψυχής. Με τον νου, με την αίσθηση και την δόξα.