Δημοσιογραφία.

Με την εμφάνηση της τηλεόρασης πλεονάζουν στην καθημερινότητα τα αρνητικά πρότυπα. Συμβάλει στην ανηθικότητα δυστυχώς και η Ελληνική κυβέρνηση. Είναι πολύ λυπηρό όμως να βλέπεις και αρκετά Εκκλησιαστικά πρόσωπα να υποτάσσεται στο αντίχριστο πνεύμα των κυβερνώντων,είτε με την σιωπή, είτε δυστυχώς και με τον λόγο.