Ο Απ\'Παύλος για τα αφύσικα.

Τι εικόνες θα παραδώσουμε στα παιδιά;Τι κόσμο θα παραδώσουμε;