Επιτάφιος

Αντίτυπο διαστάσεων 45 επί 50. Τιμή 170 €.