Το Άγιον Όρος και ο Παπισμός.

Τι είναι το Άγιον Όρος; Είναι η ιστορία του.Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.Όταν διαβάζω κάτι πάντα μου αρέσει ιδιαίτερα.Σας το χαρίζω.Είναι του μεγάλου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.Για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα από την επικαιρότητα...<<...ουδέποτ' άν υμάς κοινωνούς δεξαίμεθα μέχρις άν και εκ του Υιού το Πνεύμα λέγητε>>.