Υπέρ δαιμονισμένων.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι οι θύρες των δαιμόνων.