Αναμνηστικές φωτογραφίες.

Γνωρίσαμε γέροντες στο Άγιον Όρος γιά να τους έχουμε γιά πρότυπα στην ζωή μας.