Με το λέγε-λέγε κάτι μένει.

Δεν είμαι πνευματικός,αλλά μπορούμε να τα λέμε.