Πως θα υποτάξουμε την ζωή μας στο θέλημα του Θεού.