Εκτρώσεις.

Ξέρετε ἀδελφοί μου, γιὰ νὰ σκοτωθεῖ ἕνα παιδὶ μὲ ἔκτρωση τί γίνεται;
Αὐτὸς ὁ χασάπης (ὁ ἰατρὸς) βάζει μέσα εἰς τὰ σπλάχνα τῆς γυναικὸς μιὰ λαβίδα ποὺ ὀνομάζεται ψαλίδι. Καὶ ἀφοῦ τὸ βάλει μέσα εἰς τὰ σπλάχνα τῆς μητέρας, προσπαθεῖ νὰ εὕρη τὴν κεφαλὴ τοῦ μωροῦ, το λαιμὸ τοῦ μωροῦ. Καὶ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι μέσα σὲ ἕνα κλειστὸ μέρος, προσπαθεῖ νὰ γλυτώσει, τρέχει δεξιά, τρέχει ἀριστερά, ποὺ νὰ τρέξει; Δὲν ἔχει τόπο νὰ φύγει... Σὲ μιὰ στιγμὴ ὅταν τὸ πάρει (ὁ ἰατρός), του κόβει τὸ κεφαλάκι του.
Μετὰ ταῦτα, βάζει ἕνα ἄλλο μηχάνημα μέσα εἰς τὰ σπλάχνα τῆς γυναικός, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται μηχανὴ κιμᾶ καὶ λιώνει ἐκεῖνο τὸ παιδάκι καὶ τὸ κάνει μικρό - μικρό.
Μετὰ βάζει μέσα ἕναν «ἀπορροφητήρα», ὁ ὁποῖος τραβάει τὸ παιδὶ ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς μητέρας. Ὁ «ἀπορροφητήρας» αὐτὸς εἶναι 27 ἰσχυρότερος ἀπὸ τὴ σκούπα τὴν ἠλεκτρικὴ καὶ βγάζει ἕναν «κιμᾶ» μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς μητέρας...
Ποιά εἶναι ἡ μητέρα ποὺ θὰ τὸ κάνει αὐτὸ τώρα; Μετὰ ἀπὸ τοῦτα ποὺ ἀκούσαμε, ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ μητέρα, ἡ ὁποία θὰ τολμήσει νὰ κάνει τοῦτο;
† Γέροντας Σάββας Αχιλλέως