Η Παναγία ευλογεί τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων.