Οι αληθινές ετικέτες.

 Δεν είναι καθόλου εύκολο πολλές φορές η πιστοποίηση του αληθινού.

Αυτό παρατηρείται δυστυχώς και στο Αγιορείτικο εργόχειρο. 

Όταν όμως θελήσεις την αλήθεια την μαθαίνεις.