Ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για το προσύμφωνο.

Ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους περί του θέματος της Μακεδονίας
aktines.blogspot.com › blog-post_731