Μηνύματα καλοκαιρινά.

Όταν γυμνώνεσαι το καλοκαίρι στο πεζοδρόμιο,φαρερώνεις ότι δεν ανοίκεις σε κάποιον σοβαρό ανδρα και φυσικά ούτε στονΧριστό.

Τι θα πει ομολογία;

Αγαπώ και ανοίκω σε κάποιον και αυτός δεν είσαι εσύ.