ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ.

 

Στο πνεύμα του Αγίου Ισαάκ.
Στα κατά Θεόν.

Όταν γνωρίσουμε λίγο από εκείνη" την τάξη της γνώσεως της πνευματικής","την τρυφήν εκείνην της ζωής του αιώνος εκείνου",,τότε όλα θα τα αφήνουμε στον Θεό που γνωρίζει να δίδει λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
"Υπέρ τούτου αόκνως προσεύχου και εν θερμότητι ικέτευσον ,και εν σπουδή πολλή δεήθητι ,έως αν λάβης.Και πάλιν μη ατονήσεις.

Έχουν αυτά σχέση με την λύση του αδιεξόδου στο οποίο βρέθηκε η πατρίδα;

Ο καθηγητής Ρωμανίδης δίδασκε ότι και οι Χριστιανοί έχασαν την μπάλα.

Οι αιτήσεις μας είναι ρηχές.
Δεν αναζητούμε την εν Χριστώ μωρία και νηπιοτητα π.χ.

Φίδια πολλά μας περιέζοσαν και χάσαμε την πίστη και την ελπίδα.

Ο Άγιος Ισαάκ μας διδάσκει να αποτασόμεθα από την κατά κόσμον σοφία και να πιστεύουμε στην Θεία Πρόνοια,όπως το νήπιο εμπιστεύεται τον πατέρα και την μητέρα.
"Κρατεί ο νήπιος τον όφιν εις τον τράχηλον αυτού και ου βλάπτει αυτόν.
"εν μέσω των εναντίων (πορεύεται ) και ου καταπονείται υπ' αυτών.

"Η φυσική -ψυχική-(ψιλή) γνώσις ενάντια εστί τη πίστει.
Εκ της πίστεως γεννάται η ελπίς."
Η πνευματική γνώση γεννάται από τα έργα της δικαιοσύνης'νηστεία, ελεημοσύνη, αγρυπνία κλπ.

Η νηπιότητα της καρδιάς δεν είναι απλό θέμα . Κερδίζεται με "αίμα".

Την γνώση της αλήθειας να ποθούμε,διότι η κοσμική σοφία "φυσιοί".Α'Κορ.η'1.
Απομακρύνετε η Θεία χάρη.

"Δια τούτο κατέχει αυτόν (τον εν τη πρώτη τάξει της γνώσεως ισταμενον) ή μικροψυχία,και η λύπη,και η απόγνωσις,και ο των δαιμόνων φόβος,και η εκ των ανθρώπων δειλία,και η των ληστών -μεγαλοτραπεζιτών -φήμη και αι ακοαί των θανάτων,και η των νοσημάτων φροντίς,και η μέριμνα της ενδείας,και ....τα λοιπά τα τούτοις όμοια."

Όσοι πιστοί.