Λόγια εμπνευσμένα από τα ευρεθέντα ασκητικά του Αγ. Ισαάκ του Σύρου .

 

Γνωστικά κεφάλαια εμπνευσμένα από τα ευρεθέντα ασκητικά του Άγιου Ισαάκ του Σύρου.

Όταν απαρνηθεί ο Χριστιανός την φυσική γνώση και ποθήσει την πίστη και το πνεύμα, δια της αγαθής πολιτείας συνάπτεται η γνώσις τη πίστει και γίνεται μετ' αυτής μία,και ενδύεται εξ αυτής νοήματα πύρινα ,και εξάπτεται εν τω Πνεύματι,και κτάται πτέρυγας απαθείας,και υψούται εκ της διακονίας των γηίνων εν τη χώρα του δημιουργού αυτής.