Λόγια του λαού.

2017-2018 

Εύχομαι να επιπλέουμε με ελπίδα στα μυστήρια της ζωής.