Το μήνυμα της ημέρας.

Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την σκλαβιά της μοναξιάς και της απελπισίας πρέπει να πονέσει η καρδιά του για να φύγει το δηλητήριο της άνομης ηδονής.