Η παρηγοριά της Παναγίας ανεξάντλητο θέμα.

Ο κόσμος ζητά πολύ περισσότερο να τακτοποιήσει τα της επιγείου ζωής και έτσι δεν παρηγορείται    πολλές φορές.