Ποιος είναι ο Θεός του Ισλάμ.

Τα δικά μου λόγια περισσεύουν.