Τα νυν και τα έσχατα.

Η μνήμη του θανάτου  είναι μία από τις βασικές θεωρίες που βοηθούν τον Χριστιανό να έχει το κεφάλι του πάνω.