Όλα για το φακέλωμα.

Πριν να μας καλέσουν στην κάρτα του πολίτη έριξαν τους δίδυμους πύργους.

Έκοψαν στην Συρία τα κεφάλια των Χριστιανών.
Προείπε ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης ότι θα μπουν στην Ελλάδα πολλοί Μουσουλμάνοι.