Η προσευχή στον κόσμο.

Πολύ σοβαρό θέμα η κατανόηση του ψαλτηρίου.