Στον λευκό παράδεισο.-Οι λόγοι των όντων...

Να έλθουν και οι λευκές πνευματικές μέρες .