Οι δαίμονες στη γη.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι οι πόρτες του διαβόλου.