Χριστούγεννα χωρίς Χριστό.

Τα κέντρα γεμάτα από Έλληνες

   
   
   

της κρίσης.Έτσι πέρασαν την ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ.