Έρχονται Χριστούγεννα.

Να αξιωθούμε να πλησιάσουμε και πάλι στις μεγάλες μέρες που έρχονται το Σώμα και το Αίμα  του Λυτρωτού μας .