Η σπηλιά του Αγ.Κουκουζέλη.

Η βασιλία των ουρανών θέλει πόθο.κόπο και πόνο.