Τα είδη των λόγων μας.

 Παραμιλούμε σιωπώντας.Υποσυνείδητα λόγια.