Η τελευταία κατοικία του Χατζηγιώργη.

Πριν από τον Άγιο Στέφανο ο Χατζηγιώργης δύο χρόνια ήταν στον Άγιο Γεώργιο  στο κελλί μας.