Ποιό είναι το καθήκον των γονέων;Μόνο το βιοποριστικό;