Η γενιά μας -του 70- από το δημοτικό έβγαζε μόνη το χαρτζιλίκι.

Την απάντηση την γνωρίζετε.Η πράξη μας λείπει.